ΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ...ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ

Ασφάλειες Καπετάνου
Πρακτορείο Γενικών ΑσφαλειώνΚορίνθου 90ΤΚ 21200 ΆΡΓΟΣ
Τηλ: 27510-
69138
Φαξ: 27510 69139
Κιν: 6974 037585
Εmail: jonnisk@otenet.gr